Πώς οι ελληνικές τράπεζες στηρίζουν τις πράσινες επενδύσεις

Σημαντικά κεφάλαια επενδύουν οι ελληνικές τράπεζες για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος ενώ στηρίζουν με εκτενή χρηματοδοτικά προγράμματα πράσινες επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), εξοικονόμηση και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της βιωσιμότητας όπως οι εκδόσεις «πράσινων ομολόγων» και οι χρηματοδοτήσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, κ.α.

Με αξιοποίηση και του Ταμείου Ανάπτυξης οι τράπεζες έχουν χορηγήσει τον τελευταίο χρόνο δάνεια για την ενεργειακή και τεχνολογική αναβάθμιση ισχυρών, αλλά και μικρότερων, βιομηχανιών και άλλων επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ, κ.α. Επιπλέον παραμένουν ενεργές στην έκδοση πράσινων ομολόγων, ομολόγων αειφορίας, κ.α.

Παράλληλα αναπτύσσουν πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχύσουν το δικό τους πράσινο αποτύπωμα όπως η αναβάθμιση υποκαταστημάτων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή η χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

 

Επιμέλεια αφιερώματος: Λίλυ Σπυροπούλου

Οι μεγάλες επενδύσεις των τραπεζών για να μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα

Στο «άρμα» του go green, οι ελληνικές τράπεζες πραγματοποιούν ένα ευρύ φάσμα δράσεων με στόχο τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Υιοθετώντας paperless κουλτούρα, μετατρέποντας σε πράσινα κτίρια τις εγκαταστάσεις τους, μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα και εξοικονομώντας φυσικούς πόρους, με έξυπνες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού και ενέργειας. Στη λογική αυτή εντάσσονται και τα νέας φιλοσοφίας και τύπου καταστήματα, του phygital μοντέλου. Διεθνείς τιμητικές διακρίσεις πλαισιώνουν τις δράσεις αυτές, συμπληρώνοντας τις αρχές της βιωσιμότητας, με την ψηφιακή μετάβαση και την πλήρη ψηφιοποίηση.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αναγνωρίζοντας την κλιματική αλλαγή ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις, έχουμε χαράξει στοχευμένη κλιματική και περιβαλλοντική στρατηγική με γνώμονα τη δραστική μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος. Βασικό πυλώνα της στρατηγικής αυτής αποτελεί η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του ενεργειακού μείγματος της Τράπεζας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες και δράσεις που συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία μας.

Ήδη, την τριετία 2018-21, πετύχαμε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 25%, έχοντας υλοποιήσει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση και πιστοποίηση επιλεγμένων κτιρίων μας, η αναβάθμιση των συστημάτων κλιματισμού και φωτισμού, η κεντρική μέτρηση και παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης. Παραμένοντας πιστοί στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, προχωράμε σε νέα δέσμη μέτρων με στόχο την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως το 2025 κατά ποσοστό άνω του 15% σε σχέση με το 2021.

Όσον αφορά στο ενεργειακό μείγμα της Εθνικής Τράπεζας, σημειώνεται ότι από το 2021 το 97,5% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η Τράπεζα προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές. Επιπρόσθετα, έχουμε ήδη προχωρήσει σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιλεγμένα μας κτίρια, καθώς και σε κτίρια των θυγατρικών μας ενώ σχεδιάζουμε να αυξήσουμε περαιτέρω την εγκατεστημένη ισχύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κτιριακό στόλο του Ομίλου.

Επιπλέον, το επιτυχημένο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού που εφαρμόζουμε έχει ήδη συμβάλει σημαντικά και αναμένεται να συνεισφέρει και μελλοντικά στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της μετάβασης σε υποδομές cloud, της αντικατάστασης σταθερών από φορητούς υπολογιστές, και της μετάπτωσης της πλειοψηφίας των συναλλαγών σε ψηφιακά κανάλια.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναπτύξαμε τις απαιτούμενες υποδομές μέσω της πρωτοβουλίας Paperless για τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού όπως, η πραγματοποίηση του 100% των εκπαιδεύσεων ψηφιακά, η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων, η χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής υπογραφής, η σύνδεση του  συστήματος myNBG με το e-Gov, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να ενημερώνουν τα δεδομένα τους ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται υποβολή εγγράφων.

Εφαρμόζοντας το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας και συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία, για περισσότερα από δέκα χρόνια υλοποιούμε προγράμματα ανακύκλωσης, σε συνεργασία με αδειοδοτημένους φορείς και με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων και των πελατών μας. Τα προγράμματα αφορούν ανακύκλωση λαμπτήρων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μικρών μπαταριών, μελανοδοχείων, αλουμινίου και πλαστικού.

Τέλος, αναγνωρίζοντας ότι όταν όλοι ενώνουμε τις δυνάμεις μας επιτυγχάνουμε πολλά περισσότερα, στην Εθνική Τράπεζα έχουμε σχεδιάσει συντονισμένες δράσεις με στόχο να ενημερώνουμε, να επιμορφώνουμε και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να συμβάλουν και οι ίδιοι στην προσπάθεια για ενεργειακή εξοικονόμηση, όχι μόνο κατά την εργασία τους, αλλά και στην ιδιωτική τους ζωή, μέσα από απλές και πρακτικές συμβουλές.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε τον Νοέμβριο του 2022 την αξιολόγηση και πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στα κτήριά της σύμφωνα με το αυστηρό περιβαλλοντικό πρότυπο EMAS και το ISO 14001. Το Σύστημα περιλαμβάνει διαδικασίες και προγράμματα για μείωση κατανάλωσης ενέργειας, χαρτιού, νερού και άλλων φυσικών πόρων καθώς και ανακύκλωση υλικών, χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού και άλλων πράσινων προϊόντων.

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταφέρει να έχει σημαντική βελτίωση σε πολλούς περιβαλλοντικούς δείκτες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε σχέση με το 2016 έχει πετύχει:

 • μείωση κατά 35% στην συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
 • μείωση κατά 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά εργαζόμενο
 • μείωση κατά 40% στην κατανάλωση χαρτιού
 • μείωση κατά 44% στην κατανάλωση μελανοδοχείων

Σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του προτύπου έχει η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού του Ομίλου. Πάνω από 400 άτομα συμμετέχουν ως Συντονιστές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης οι οποίοι με την εθελοντική εμπλοκή τους δημιουργούν τις συνθήκες για την επιτυχημένη εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Προτύπου.

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχει θέσει στόχο να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Στο πλαίσιο  αυτό έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να προμηθεύεται αποκλειστικά πράσινη ενέργεια για τα κτήρια της, ενώ έχει θέσει στόχο μέχρι το 2025  να έχει μειώσει κατά 30% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη λειτουργία της (Scope 1, Scope 2 και Scope 3-cat.1-14).

Η Πειραιώς συμπεριελήφθη για δεύτερη συνεχή χρονιά στις 400 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποίησαν οι Financial Times.

ALPHA BANK

ALPHA BANK

Η Alpha Bank διασφαλίζει το θετικό αποτύπωμα των λειτουργιών της, σύμφωνα με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, καθώς είναι πιστοποιημένη από το 2019 κατά ISO 14001 (Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος) και από το 2021 κατά ISO 14064 (Σύστημα Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου). Παράλληλα, εκπονεί και δημοσιεύει κάθε χρόνο Περιβαλλοντική Δήλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2019, η Alpha Bank προσυπέγραψε και υιοθέτησε τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που διαμορφώθηκαν μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative).

Η Alpha Bank αναλαμβάνει δράση για την κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, μειώνοντας τα παραγόμενα απόβλητα ή επεκτείνοντας τον χρόνο ζωής τους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2010 προσφέρει το διαθέσιμο αποσυρόμενο τεχνολογικό και γραφειακό εξοπλισμό της σε σχολεία, συλλόγους και τοπικούς φορείς. Μέσα από το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης, ο ετήσιος ρυθμός κατανάλωσης χαρτιού μειώθηκε το 2021 κατά 12,3%, με 660.817 κιλά χαρτιού να ανακυκλώνονται εκείνη τη χρονιά, ενώ, επίσης, ανακυκλώθηκαν και 27.840 κιλά πεπαλαιωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 5.885 κιλά αναλωσίμων εκτυπωτών και 16.053 κιλά λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων. Επιπλέον, μέσω των δωρεών πάγιου ηλεκτρονικού υλικού και εξοπλισμού γραφείου που πραγματοποιήθηκαν το 2021, ενισχύθηκε η αρχή της κυκλικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα απετράπη η εκπομπή ισοδύναμων 38,9 τόνων CO2.

EUROBANK

EUROBANK

Η Eurobank ήταν από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που ανακοίνωσε συγκεκριμένη δέσμη μέτρων περαιτέρω εξοικονόμησης ενέργειας τον Σεπτέμβριο 2022 εν μέσω της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης και εν αναμονή ενός δύσκολου χειμώνα. Οι νέες πρωτοβουλίες αφορούν την καθημερινότητα των εργαζομένων της και δράσεις μεγάλης κλίμακας, που είχε δρομολογήσει πριν την κρίση, όπως, για παράδειγμα, η μετάβαση των υποδομών IT στο Cloud.

Μεταξύ άλλων:

 • Ορίστηκε νέος στόχος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 10%, σωρευτικά για τα έτη 2022 – 2023, επιπλέον της μείωσης κατά 38% που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 8 χρόνια. Αξίζει να επισημανθεί πως ήδη η Τράπεζα έχει επιτύχει η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται προέρχεται κατά 97% από ΑΠΕ (πιστοποιημένες εγγυήσεις προέλευσης).
 • Η αντικατάσταση περισσότερων από 15.000 φωτιστικών σωμάτων με LED στο Δίκτυο Καταστημάτων, η εγκατάσταση κλιματιστικών νέας τεχνολογίας και η μείωση των μετακινήσεων μέσω της υιοθέτησης του υβριδικού μοντέλου εργασίας, αποτελούν επίσης σημαντικές δράσεις με θετικό ενεργειακό αποτύπωμα.
 • ‘Ηδη έχει ολοκληρωθεί σχετική μελέτη σκοπιμότητας για την αυτό – παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Μεγάλα ακίνητα μετατρέπονται σε «πράσινα» κτίρια όπως το Piraeus Port Plaza -βραβείο GOLD στα Hellenic Responsible Business Awards 2022- και το Κτιριακό συγκρότημα Ν. Ιωνίας – Πιστοποίηση κατά LEED (“Leadership in Energy and Environmental Design”).
 • Πιστοποιήθηκε το ανθρακικό αποτύπωμα (ISO 14064) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Κλιματικού Νόμου.

Μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής ESG αποτελεί η ελαχιστοποίηση αρνητικών επιδράσεων σε όλη την αλυσίδα αξίας για την προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσα από:

 • Την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Τη μετάβαση σε ένα τραπεζικό δίκτυο χωρίς φυσικά έγγραφα (paperless banking network) με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Η λογική αυτή εφαρμόζεται ήδη στα Future branches, στη νέα γενιά καταστημάτων της Τράπεζας τα οποία έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του Phygital μοντέλου εξυπηρέτησης. Εκεί το περιβάλλον είναι paperless δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση των πελατών αλλά και στην εξυπηρέτησή τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Την επέκταση των πρακτικών κυκλικής οικονομίας (circular economy practices).

Η Τράπεζα εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001/EMAS), το οποίο καλύπτει το 100% των δραστηριοτήτων της, ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 50001.

Στο πλαίσιο μείωσης των αποβλήτων της, η Τράπεζα έχει εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών για τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και την πλήρη ψηφιοποίηση των εργασιών της.

ATTICA BANK

ATTICA BANK

Η Attica Bank έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές και τους στόχους του sustainable banking και από τον Δεκέμβριο του 2021 έχει εισαχθεί στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σταθερή πορεία των τελευταίων ετών προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Προκειμένου να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των λειτουργιών και των υποδομών της, έχει ήδη υλοποιήσει πλήθος ενεργειών και σχεδιάζει επόμενες, όπως ενδεικτικά, πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιών, συστηματική διαχείριση απορριμμάτων ΑΦΗΣ (ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών), συντονισμένη προσπάθεια μείωσης κατανάλωσης ενέργειας , καλλιέργεια “less paper” κουλτούρας.

OPTIMA BANK

OPTIMA BANK

Σταθερά προσανατολισμένη στην αειφόρο ανάπτυξη, η Optima bank έχει υιοθετήσει  στην κατασκευή των νεόδμητων καταστημάτων της,  την ενσωμάτωση στις προσόψεις της θερμομονωτικών υαλοπινάκων και αλουμινίων με θερμοδιακοπή για την επίτευξη θερμικής άνεσης με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση, led τεχνολογία στο σύνολο των κτιρίων και άλλα μέτρα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας.

Παράλληλα, εφαρμόζει στην καθημερινή χρήση, κανόνες και συμπεριφορές για εξοικονόμηση ενέργειας ενώ στις διαδικασίες της, προάγεται η paperless αντιμετώπιση, με την επικράτηση του digital σε όλα τα επίπεδα (εξυπηρέτησης του πελάτη, διεκπεραίωσης, εσωτερικής επικοινωνίας κλπ).

Στόχος της είναι να γίνει η Optima bank, μία επιχείρηση μηδενικού αποτυπώματος (zero waste company), εφαρμόζοντας εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης σε συνεργασία με την εταιρεία Polygreen, ανακυκλώνοντας μεθοδικά .

Μάλιστα, επίκειται η υπογραφή σύμβασης με εξιδεικευμένη εταιρεία για τον υποχρεωτικό Ενεργειακό Έλεγχο της εταιρείας και μεταξύ άλλων  την καταγραφή του ενεργειακού και COαποτυπώματός της.