ΧΕΝ Ελλάδος: Βοηθάει γυναίκες για ένταξη σε προγράμματα του ΟΑΕΔ

Το ΧΕΝ Ελλάδος βοηθά τις γυναίκες να αποφύγουν τυχόν παγίδες, κατά την συμπλήρωση της αίτησής τους σε προγράμματα του ΟΑΕΔ