Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση όσον αφορά την υγεία και την πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Η επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας έχει επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε την υγεία μας, με σημαντικές επιπτώσεις στην παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι έννοιες της ψηφιακής υγείας, της έρευνας και καινοτομίας, της πρόσβασης στην υγεία, της τεχνολογίας υγείας και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποκτούν κρίσιμη σημασία.

Η ψηφιακή υγεία αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο καινοτόμους τομείς στον τομέα της ιατρικής. Από την ψηφιακή καταγραφή των ιατρικών δεδομένων έως την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για τη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων, η ψηφιακή υγεία προσφέρει νέες δυνατότητες για την παροχή εξατομικευμένης, προσαρμοσμένης και αποτελεσματικής φροντίδας υγείας στον πληθυσμό.

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για την προώθηση της ψηφιακής υγείας. Ελληνικά ερευνητικά κέντρα, ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και φορείς διεξάγουν πρωτοποριακές έρευνες στον τομέα της ψηφιακής υγείας, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους σε θέματα όπως η διαχείριση των ιατρικών δεδομένων, η ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την παροχή υπηρεσιών υγείας και η ανάπτυξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Παράλληλα, η πρόσβαση στην υγεία παραμένει ως πρόκληση. Ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, η πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα είναι περιορισμένη λόγω της έλλειψης ιατρικών πόρων και υποδομών. Η εφαρμογή της τεχνολογίας υγείας μπορεί να αποτελέσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, παρέχοντας τη δυνατότητα για τηλεϊατρικές υπηρεσίες και απομακρυσμένη παροχή ιατρικής φροντίδας.

Επίσης, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποτελούν ζωτικό τμήμα της ψηφιακής υγείας αλλά και της υγείας των πολιτών γενικότερα. Η ανάπτυξη καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως ιατρικές συσκευές και εφαρμογές υγείας, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών.

Ωστόσο, υπάρχουν και οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεση αυτών των προϊόντων στην αγορά. Οι όροι clawback και rebate συχνά ανακόπτουν την κυκλοφορία των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, δημιουργώντας νομικούς και οικονομικούς φραγμούς.

Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ψηφιακής υγείας και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, είναι αναγκαίο να υπάρξει συντονισμένη δράση από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η ανάπτυξη νομικών και οικονομικών πλαισίων που θα ευνοούν την καινοτομία και την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας είναι κρίσιμη για τη μελλοντική ανάπτυξη του υγειονομικού συστήματος στην Ελλάδα.

Με την κατάλληλη προσέγγιση και συνεργασία, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ηγέτης στον τομέα της ψηφιακής υγείας και της ιατροτεχνολογίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ελληνικά ερευνητικά κέντρα, ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και φορείς διεξάγουν πρωτοποριακές έρευνες στον τομέα της ψηφιακής υγείας, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους σε θέματα όπως η διαχείριση των ιατρικών δεδομένων, η ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την παροχή υπηρεσιών υγείας και η ανάπτυξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.